https://www.youtube.com/watch?v=6iA2LRj6jYA

Tuyển dụng –

Kiến trúc sư khai triển hoặc Hoạ viên kiến trúc có khả năng sử dụng thuần thục Archicad.

ỨNG TUYỂN NGAY!MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Architecture Outsourcing

BIM
Construction Planning
Digitalization 2D / 3D

Swiss Architecture

BIM
Construction Planning
Digitalization 2D / 3D

Design Studio

Architecture
Interior Design
Virtual Reality